Ang tanga ay maaaring tumukoy sa:

  • Isang indibiduwal na may katangahan.
  • Maikling salita para sa pagtanga o pagtunganga.
  • Tangga, ibang tawag para sa tong, isang kasuotang panligo o panlangoy.