Ang tanikalâ o kadéna (mula sa salitang Espanyol na cadena) ay isang serye ng sunod-sunod at magkakawing na argolya na kadalasang yari sa bakal na may pangkalahatang katangiang tulad ng sa lubid dahil ito ay naitutuwid, naibabaluktot, at naipupulupot subalit ito'y matibay.

Karaniwang tanikalang bakal