Ang titulo ng ahedres (kilala bilang chess) ay isang titulo na iginagawad ng isang pangkat na namamahala sa chess para sa mga manlalaro batay sa kanilang pagganap at ranggo. Ang mga nasabing titulo ay karaniwang ipinagkakaloob habang buhay. Ang pang-internasyonal na grupo na namamahala sa chess, ang FIDE, ay nagbibigay ng maraming mga titulo, kabilang ang pinaka-prestihiyosong ranggo na Grandmaster. Maraming mga pambansang pederasyon ng chess ang nagbibigay din ng mga titulo tulad ng "Pambansang Master". Sa ibang pagkakataon, ang termino na "master" ay maaaring sumangguni sa alinmang manlalaro na may mataas na antas ng kahusayan sa paglalaro.

Tingnan din baguhin