Ang Togo ay maaaring tumukoy sa:

  • Togo, isang bansa.
  • Operasyon Togo 1, Togo 2, at Togo 3, ibang mga katawagan para sa Operasyon Ichi-Go.