Ang tukso o panunukso ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: