Ang tulingan (Ingles: tuna) ay tawag sa mga sumusunod na isda:

Bagoong tulingan

Tulingan

Tulingan lapad

Tulingan puti

Tulingang puti