Tulong:Tukod para sa maraming wika (Silanganing Asyano)

Sa buong Wikipedia, ang wikang Intsik, Hapones, Koreano at Biyetnames ay isinusulat sa anyo nila sa mga artikulong kinabibilangan.

Tsek para sa tukod

baguhin

Kung nakakakita ka ng mga kahon, tandang pananong o kaya naman ay walang saysay na mga titik, ang iyong kompyuter ay walang suporta para sa mga karakter na Silanganing Asyano.

 1. Ito ang Tradisyunal na Tsino kung paano ito lumilitaw sa Wikipedia at iba pang Tsinong websayt
  人人生來自由,
  在尊嚴和權利上一律平等。
  他們有理性和良心,
  請以手足關係的精神相對待。
  Kumpara sa dapat na itsura nito:
   
 1. Ito naman ang Payak na Tsino kung paano ito lumilitaw sa Wikipedia at iba pang Tsinong websayt
  人人生来自由,
  在尊严和权利上一律平等。
  他们有理性和良心,
  请以手足关系的精神相对待。
  Kumpara sa dapat na itsura nito:
   

Hapones

baguhin
 1. Ito ang palatitikang Hapones kung paano ito lumilitaw sa Wikipedia at iba pang Hapong websayt
  すべての人間は、生まれながらにして自由であり、
  かつ、尊厳と権利と について平等である。
  人間は、理性と良心とを授けられており、
  互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
  Kumpara sa dapat na itsura nito:
   

Koreano

baguhin
 1. Ito ang palatitikang Koreano kung paano ito lumilitaw sa Wikipedia at iba pang Koreanong websayt
  모든 인간은 태어날 때부터
  자유로우며 그 존엄과 권리에
  있어 동등하다. 인간은 천부적으로
  이성과 양심을 부여받았으며 서로
  형제애의 정신으로 행동하여야 한다.
  Kumpara sa dapat na itsura nito:
   

Biyetnames

baguhin
 1. Ito ang palatitikang Biyetnames kung paano ito lumilitaw sa Wikipedia at iba pang Biyetnames na websayt
  Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền.
  Mọi con người đều được tạo hóa ban cho lý trí và lương tâm và cần phải đối xử với nhau trong tình bằng hữu.


  畢哿每𠊚生𦋦調得自由吧平等𡗅人品吧權。
  每𡥵𠊚調得造化頒咮理智吧良心吧懃沛對處𢭲𠑬𡧲情朋友。
  Kumpara sa dapat na itsura nito:
   

Panuto

baguhin

Windows 95, 98, ME at NT

baguhin

Upang maipakita ang mga palatitikang Asyano sa iyong browser, i-download at i-install ang Microsoft Global Input Method Editors (IMEs) ng wikang iyong kailangan (siguraduhing piliin ang seleksiyong "with Language Pack"). Ito ang ekstensiyon ng operating system kung saan maaaring mabasa ng iyong Ingles na Windows ang mga titik na ito sa Internet Explorer. Piliin ang opsiyong "with Language Pack" kung wala ka pang naka-install na katulad na mga karakter sa iyong kompyuter. Maaari kang mag-input ng Tsino, Hapones at Koreanong mga salita sa IMEs, habang maaari mo namang makita ang nakabatay na karakterisasyon nito sa naturang wika. Kung gumagamit ka ng Microsoft Office XP hindi pwede ang Global IMEs sa iyo, kailangan mo namang mag-install ng pinakabagong IMEs para sa mga gumagamit ng Office XP.

Kung minsan, may mga websayt na nagbibigay sa iyo ng opsiyon na mag-download ng ng mga ponteng Asyano kung tinitingnan mo ang mga ito sa ponteng iyon. Kung hindi naman, kailangan mong i-update ang iyong operating system gamit ang IMEs na ito.

Windows 2000

baguhin

Panuto para sa Windows 2000.

Windows XP at Server 2003

baguhin

Kabilang na sa Windows XP at Server 2003 ang mg tukod para sa wika sa Silangang Asya. Para i-install ang mga talaksan (file) na ito, tingnan ang mga talaksan sa Control Panel > Regional and Language Options > Languages. Tandaan na nangangailangan ng minimum na 230 MB ng puwang sa disk at ang sangkot na Windows CD-ROM upang ma-install ang tukod na ito para sa mga wikang Silanganing Asyano.

Panuto para sa Windows XP at Server 2003

Maaari ring gamitin ang mga simusunod na mga kawing:

Payak na Tsino
Tradisyunal na Tsino
Hapones
Koreano

Hindi na kailangan pa ng disc sa paraang ito.

Windows Vista at 7

baguhin

Mayroon nang mga nakalagak na tukod para sa karakter na Silanganing Asyano para sa Windows Vista at 7. Bukod pa, hindi maaaring mangyari sa Windows 7 ang mga paraang ginamit sa paglalagay ng Hapones na karakter sa kompyuter gaya ng isinasaad sa websayt ng Microsoft, di gaya ng sa Vista.

MAC OS X

baguhin

Lahat ng operating system' ng MAC OS X (10.4+) ay mayroong tukod para sa wikang Silanganing Asyano.

Sa mga napakalumang bersyon ng OS X, halimbawa ay 10.1, kailangan mo pang maglagay ng Install Kits mula sa Apple para makapagbasa ng mga tekstong Tsino, Hapones o Koreano sa Internet. Ang Language Kit naman para sa mga wikang ito ay mayroong estilong WorldScript para sa encoding ng mga kaugnay na wika. Bawat wika ay kailangan ng sariling script. Sa mas bagong bersyon ng OS X, lahat ng script na ito ay kabilang na sa isang instalasyon.

Kung sakaling mailagay mo na ang Language Kit, i-set mo lamang ang wikang gusto mong gamitin sa pamamagitan ng View > Encoding (para sa Microsoft Internet Explorer) or View > Character set (para sa Netscape).

Pakete para sa mga ponte mula sa Apple.com

May tukod na ang GNOME para sa mga wikang Silanganing Asyano. Kailangan mo lamang i-install ito ng isa-isa.

May tukod na ang KDE para sa mga wikang Silanganing Asyano. Kailangan mo lamang i-install ang mga sumusunod na pakete:

 • Payak na Tsino: kde-i18n-zhcn para sa KDE 3.5.x, kde-l10n-zhcn para sa KDE 4.x
 • Tradisyunal na Tsino: kde-i18n-zhtw para sa KDE 3.5.x, kde-l10n-zhtw para sa KDE 4.x
 • Hapones: kde-i18n-ja para sa KDE 3.5.x, kde-l10n-ja para sa KDE 4.x
 • Koreano: kde-i18n-ko para sa KDE 3.5.x, kde-l10n-ko para sa KDE 4.x

Kung ang mga ito ay hindi nakatulong, o kaya naman ay may kulang, kailangan mong gawin ang qtconfig at dagdagan ang mas kumprehensibong mga ponte na Unikodigo bilang kapalit sa iyong napiling browser.

GNU/Linux na batay sa Debian

baguhin

Upang ma-install ang mga wikang Tsino, Hapones at Koreano, kailangan mong ilagay ang mga paketeng ito:

Wika Serif Sans serif
Tsino (GB & Big5) ttf-arphic-uming ttf-wqy-zenhei
Hapones ttf-sazanami-mincho ttf-sazanami-gothic
Koreano ttf-unfonts

Fedora Linux

baguhin

I-install ang mga katulad na mga pakete ng wika na ttfonts.

Para sa Fedora Core 3, ang mga pakete ay ttfonts-zh_TW (Tradisyunal na Tsino), ttfonts-zh_CN (Payak na Tsino), ttfonts-ja (Hapones) at ttfonts-ko (Koreano). Halimbawa: 'yum install ttfonts-ko'

Para sa Fedora Core 4-7, ang mga pakete ay fonts-japanese, fonts-chinese, at fonts-korean. Ang utos para ma-download at ma-install ang mga ito ay:

yum install fonts-japanese fonts-chinese fonts-korean

Mga ponteng Unikodigo

baguhin