Ang tunsoy ay maaring tumukoy sa mga sumusunod:

uri ng isda