Ang UP o U.P. ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: