Usapan:Henetika

There are no discussions on this page.

Hindi pa nailagay ang importansya ng pagsasamapa ng hene (genes) sa pag-intindi ng mga pangyayaring dinidikta ng mga hene sa katawan at sa pakikipagsalamuha sa kapwa nilalang (maging tao man o hindi.) Hindi rin nailagay ang mga kemikal na may mahalagang ginagampanan sa pagpapakita ng trait sa isang buhay na bagay.

Return to "Henetika" page.