Usapang Wikipedia:Mga patakaran at panuntunan

Patakaran baguhin

Mas mainam siguro na sa halip na polisiya ay patakaran ang gamitin. Medyo may pagkaalangan ang polisiya sapagkat, inter alia, maaari itong maipaglito sa pulis at, total, patakaran naman din ang madalas na gamiting salita.

It’s interesting to note though that there’s actually another term used not that often but increasingly: palisi (or polisi). But that’s another story. —Život 15:17, July 20, 2005 (UTC)

Return to the project page "Mga patakaran at panuntunan".