Ang utot ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

  • utot, hangin mula sa puwit.
  • ut-ot, isang gawain ng pagsipsip sa utong ng suso ng tao o hayop.