'Viacom' , isang akronim ng 'Vi' deo & 'A' udio 'Com' munications, ay maaaring sumangguni sa:

Tingnan dinBaguhin