Ang walang-hanggan, walang-hangganan, o forever ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

Walang-hanggan Baguhin

Forever Baguhin

Tingnan din Baguhin