Si Weneg (o Uneg) na kilala rin bilang Weneg-Nebti ang paraon na namuno sa Ikalawang dinastiya ng Ehpto. Bagaman ang kanyang posisyong kronolohikal ay maliwanag sa mga Ehiptologo, ang tagal ng kanyang pamumuno ay hindi. Hindi rin maliwanag kung aling natukoy ng arkeolohiya na mga haring-Horus ang tumutugon sa kanya.

Weneg sa mga heroglipiko
Reign: unknown
Predecessor: uncertain
Successor: uncertain
M23
X1
L2
X1
G16

Nesut-Bitj-Nebtj-Weneg
Nsw.t-btj-nb.tj-wng
King of Lower- and Upper Egypt,
He of the two Ladies, Weneg

Throne name