Ang wikain ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

  • Diyalekto, Ang terminong diyalekto o wikain ay ginagamit sa dalawang natatanging paraan upang sumangguni sa dalawang magkakaibang uri ng pangyayari sa wika.
  • Salawikain, ay mga maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.