Wikang Pilipino

Ang wikang Pilipino ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: