Isang halimbawa ng HotCat habang ginagamit.

Ang HotCat ay isang programang JavaScript kung saan ang mga rehistradong tagagamit ay maaaring padaliin ang paglalagay, pagsasaayos o pagtatanggal ng mga kategorya sa bawat artikulo o pahinang Wikipedia na maaaring paglagyan nito.