Wikipedia:Maghanap o magkumpuni ng stub

Ang stub ay isang napakaiksing artikulo na binubuo ng humigit-kumulang isang talata. Karamihan ng mga stub ay hindi natatalakay ang kabuuan ng isang paksa. Subalit hindi ito nangangahulugan na ang stub ay hindi isang lehitimong artikulo. Nangangailangan lamang ito ng karagdagang impormasyon.

Si Julius Czar ay pinatay ng kanyang matalik na kaibigan na siBrutos,kasabwat niya ang kasintahan ni JUlius Czar na si Cleoptrana kasalukuyang kasintahan rin ni Marcus Antonius Marci filius Marci nepos na kilala bilangMArc Anthony''''''''