Wikipedia:Mga Talambuhay ng nabubuhay na mga tao

Dapat maging maingat ang mga tagagamit sa pagsusulat ng Talambuhay ng mga Buhay na tao. Dapat maraming mga sanggunian ang mabanggit. Dapat rin masunod ang mga pangunahing batas ng Wikipedia