Wikipedia:Mga Talambuhay ng nabubuhay na mga tao

Walnut.png Ang buod ng patakaran o panuntunang ito:
Material about living persons must be written with the greatest care and attention to verifiability, neutrality, and avoiding original research.

Dapat maging maingat ang mga tagagamit sa pagsusulat ng Talambuhay ng mga Buhay na tao. Dapat maraming mga sanggunian ang mabanggit. Dapat rin masunod ang mga pangunahing batas ng Wikipedia