Wikipedia:Mga artikulong buburahin/Guardians Stop Global Warming Foundation

Tangapalagala Pigilan ang Pag-init ng Mundo Foundation, Inc. (GSGWFI) baguhin

  • Bigyan ng tsansa ang artikulo na maging maayos. May binigay naman silang websayt na may larawan ng opisyal na documento ng kanilang pagiging opisyal ng foundation. Subukan din natin tanungin ang gumawa ng artikulo. - Estudyante (Usapan) 11:49, 10 Marso 2009 (UTC)[sumagot]
    • Komento Nadududahan ako kasi ang lumikha ng artikulo ay ang tagapagtaguyod rin ng naturang pundasyon. Sigurado bang may mapagkakatiwalaang sanggunian ba ito? --Sky Harbor (usapan) 00:52, 15 Marso 2009 (UTC)[sumagot]
    • Salamat sa pagbibigay ng tsansa para mabago ang mga nilalaman ng artikulong "Guardians Stop Global Warming Foundations, Inc". Ito ay binabago ko sa pagsasalin sa tagalog ng mga sumusunod, Guardians naging Tagapangalaga at stop global warming naging Pigilan ang pad-init ng mundo, ipagpaumanhin sana ng mga nagbibigay ng komento sa ating wikipedia pero kailangan kong magsalin sa tagalog ng unang pahina ng aming website dahil hindi naman lahat ng Pilipino ay marunong umintindi ng englis, salamat ho: founderjimre

Burahin na ang mga pahinang ginawa ni founderjimrey, sa dahilang hindi yata ito angkop sa panlasa ng matatalino nating kababayan - founderjimrey!