Wikipedia:Mga mabilisang pagbura

Ang pamantayan para sa mabilisang pagbura (PPSMP) ay tumutukoy lamang sa mga kaso na kung saan mayroong malawak na pinagkasunduan ang mga tagapangsiwa na lagtawan ang pagtalakay sa pagbura, sa kanilang mabuting pagpapasya, at agarang burahin ang mga pahina o midya sa Wikipedia. Tandaan ang mga patakaran sa mabilisang pagbura ay maluwag na batay sa patakaran ng Wikipediang Ingles.

Kung may katanungan kayo tungkol sa patakarang ito o sa mga pahina na mabilasang nabura, ilahad ninyo sa usapang pahina.