Wikipedia:Pagsisipi

Walnut.png Ang buod ng patakaran o panuntunang ito:
Sinisikap ng Wikipediang Tagalog na sipiin ang mga pinagmumulan ng impormasyon sa ensiklopedyang ito. Kinakailangang makita ng mga nagbabasa nito na ang impormasyong nakasulat dito ay hindi gawa-gawa lang. Idagdag pa rito na ang anumang sipi or mga impormasyon dito ay maaring patunayan at kailangang sipiin ang pinagmulan ng impormasyon.
For non-Tagalog speakers: you may leave messages and seek assistance at our Wikipedia:Help for Non-Tagalog Speakers (See also: WP:Embassy). If preferred, you can also leave article requests at Wikipedia:Article requests (kindly post topics alphabetically on that page).

Ang pahinang ito ay tuloy-tuloy na binubuo.

Ito ay ang gabay sa pagsisipi ng mga sanggunian sa Wikipedia. Ang isang sipi ay tumutukoy sa isang pinagmulan ng impormasyon.

Mga uri ng sipiBaguhin

 • Siping buo - Buong tinutukoy ang gawang isinipi, at kung maaari, ang bahagi ng sanggunian (karaniwang bilang ng pahina) kung saan matatagpuan ang impormasyong na pinagmumulan ng tekstong nakasipi.

Ito ay karaniwang binubuo ng:

 • pangalan ng [mga] awtor
 • pangalan ng sanggunian (hal. pamagat ng aklat)
 • pangalan ng tagapaglimbag
 • taon ng paglilimbag
 • pahina ng sangguniang sinipi (kung maaari)

Ito ang pagkaraniwang uri ng sipi sa Wikipedia.

Kailan at bakit kailangan tanga kaBaguhin

Anong impormasyon ang kailangang banggitinBaguhin

Mga halimbawaBaguhin

Mga aklatBaguhin

Mga artikulo sa diyaryoBaguhin

Karaniwang bumubuo sa isang sipi mula sa artikulo sa diyaryo ang:

 • Pangalan ng [mga] awtor
 • Pamagat ng artikulo
 • Isinalin na pamagat kapag ang artikulo ay hindi Tagalog
 • Pangalan ng diyaryo
 • Lugar kung saan nakabase ang diyaryo
 • Petsa ng paglilimbag
 • Pahina sa diyaryo (hindi kailangang banggitin ito sa sipi)

Silipin ang Padron:Padron para ang lahat ng bahagi ng isang sipi mula sa mga balita, maging ito man ay nasa diyaryo, video, or Internet.

Mga journalBaguhin

Mga pahina sa World Wide WebBaguhin

Mga bahagi ng inirekordBaguhin

Mga tugtuginBaguhin

=Mga pelikula, palabas sa telebisyon, at videoBaguhin

Karaniwang bumubuo sa sipi mula sa mga pelikula, palabas sa telebisyon, at video ang:

 • Pangalan ng direktor
 • Pangalan ng tagagawa, kung mahalaga
 • Pangalan ng mga pangunahing nagtanghal
 • Pamagat ng pelikula or palabas
 • Pangalan ng istudyo
 • Taon ng paglalabas
 • Uri ng paglalabas
 • Pinakamalapit na oras ng pangyayari, kung maaari

Pagtukoy sa mga bahagi ng isang sipiBaguhin

Mga link at bilang ng IDBaguhin

"Sabihin mo kung saan mo nabasa ito"Baguhin

Mga petsa at muling pag-iimprenta ng mga naunang inilimbagBaguhin

Mga sipi sa loob ng artikuloBaguhin

Alituntunin sa anong estilo ng sipiBaguhin

Mga link sa mga sipiBaguhin

Pagtukoy sa awtor sa tekstoBaguhin

Karaniwang sanggunianBaguhin

Tingnan rinBaguhin