3rd Regional Congress on Women’s Political Participation

Ang 3rd Regional Congress on Women's Political Participation ay isang pagtitipon na ginanap upang mapalakas ang paglahok ng mga kababaihan sa politika sa rehiyon. Ito ay ginanap sa Asia-Pacific region at naglalayong magbigay ng oportunidad sa mga kababaihan na makibahagi sa proseso ng pagdedesisyon at pagpapalakas ng kanilang boses at liderato.

Ang pagtitipon na ito ay naglalayong magbigay ng pagkakataon sa mga kababaihan upang mapalakas ang kanilang kahalagahan sa paggawa ng mga desisyon at magkaroon ng mas malaking papel sa pamamahala ng kanilang mga komunidad. Sa pamamagitan ng mga sesyon sa kumperensiya, mga talakayan, at mga workshop, naglalayon ang kumperensiya na magbigay ng mga kasangkapan at kasanayan sa mga kababaihan upang mapalakas ang kanilang liderato at boses sa politika.

Ang 3rd Regional Congress on Women's Political Participation ay nagbibigay din ng pagkakataon sa mga kababaihan upang magbahagi ng kanilang mga karanasan at pagkakaiba sa iba't ibang aspeto ng politika at pamamahala. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga kababaihan, naglalayon ang kumperensiya na magbigay ng mga solusyon at kasanayan upang mapalakas ang kahalagahan ng paglahok ng mga kababaihan sa politika at pamamahala.

Sa kabuuan, ang 3rd Regional Congress on Women's Political Participation ay naglalayong magbigay ng mas malawak na kaalaman, suporta, at kasanayan upang mapalakas ang papel ng mga kababaihan sa politika sa rehiyon.