Ang panitikang Limbu ay ginagamit sa wikang Limbu. Ang panitikang Limbu ay isang abugida na nanggaling sa sulat Tibetano.[1]

Mga babaeng Limbu.

Alpabeto baguhin

 
Ang panitikang Limbu. Kulay abong letra ay obsolete.
Titik IPA Notes
/kɔ/
/kʰɔ/
/ɡɔ/
/ɡʱɔ/
/ŋɔ/
/cɔ/
/cʰɔ/
/ɟɔ/
/ɟʱɔ/ Obsolete sa modernong Limbu.
/ɲɔ/ Obsolete sa modernong Limbu.
/tɔ/
/tʰɔ/
/dɔ/
/dʱɔ/
/nɔ/
/pɔ/
/pʰɔ/
/bɔ/
/bʱɔ/
/mɔ/
/jɔ/
/rɔ/
/lɔ/
/wɔ/
/ʃɔ/
/ʂɔ/ Obsolete sa modernong Limbu.
/sɔ/
/hɔ/

Mga sanggunian baguhin

  1. Daniels, Peter T.; Bright, William (1996). The World's Writing Systems. New York: Oxford University Press.