Apostol (paglilinaw)

Ang apostol ay maaaring tumutukoy sa o kaugnay ng mga sumusunod: