Apulid (paglilinaw)

Ang apulid ay tumutukoy sa mga sumusunod:

  • apulid (water chestnut), isang halamang katutubo sa Tsina at matatagpuan din sa Pilipinas; tunay na apulid.
  • apulid (water caltrop), isang halamang hindi naman kamag-anak ngunit natatawag ding water chesnut o apulid; hindi tunay na apulid.