Maaaring tumukoy ang Asturias sa mga sumusunod na lugar: