Ang bakal ay maaaring tumukoy sa:

  • Ibang tawag para sa: