Ang balangay o bangkang Butuan ay isang tablang bangka nakaratig sa isang nakaukit na bangka sa pamamagitan ng panuksok at sabat. Una itong nabanggit noong ika-16 na siglo sa Salaysay ni Pigafetta, at kilala ito bilang ang pinakamatandang sasakyang pantubig na matatagpuan sa Pilipinas.

Isang kopya ng balangay na nakadaong sa CCP Harbor Manila pagkatapos na isang paglalayag sa Timog-Silangang Asya.