Ang bulutong ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: