Ang salitang buto ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: