Colegio San Agustin

Ang Colegio San Agustin ay maaaring tumukyo sa mga sumusunod na mga Augustinong paaaralan:

Sa Bolivia:

Sa Chile:

Sa Pilipinas: