Maaaring tumukoy ang Davao sa iba't ibang lugar sa Mindanao sa Pilipinas. Kadalasang tumutukoy ang kataga sa lungsod.