Edukasyon sa Hapon

Sa Hapon, ang edukasyon ay kompulsoryo sa mga antas na elemantarya at mababang sekundaryo. Ang karamihan ng mga estudyante ay pumapasok sa mga pampublikong paaralan hanggang sa mababang sekundaryo. Ang sistemang edukasyon ng Hapon ay nagkaroon ng mahalagang papel sa mabilis na pag-ahon ng Hapon sa ekonomiya pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Mga baitangBaguhin

Ang taong pampaaralan sa Hapon ay nagsisimula tuwing Abril at idinadaos mula lunes hanggang biyernos o sabado. Ang taon sa paaralan ay binubuo ng dalawa o tatlong termino na pinaghihiwalay ng maikling holiday sa tagsibol o tagginaw at isang anim na linggong pahinga sa taginit.

Edad Baytang Mga establisyemento
3–4 Kindergarten
(幼稚園 yōchien)
Special school
(特別支援学校 Tokubetsu-shien gakkō)
4–5
5–6
6–7 1 Elementary school
(小学校 shōgakkō)
Compulsory Education
7–8 2
8–9 3
9–10 4
10–11 5
11–12 6
12–13 1 Junior high school / Lower secondary school
(中学校 chūgakkō)
Compulsory Education
13–14 2
14–15 3
15–16 1 High school / Upper secondary school
(高等学校 kōtōgakkō, abbr. 高校 kōkō)
College of technology
(高等専門学校 kōtō senmon gakkō, abbr. 高専 kōsen)
16–17 2
17–18 3
18–19 Diploma.’ University: Undergraduate
(大学 daigaku; 学士課程 gakushi-katei)
National Academy
(大学校 daigakkō)
Medical School
(医学部 Igaku-bu)
Veterinary school
(獣医学部 Jūigaku-bu)
Dentistry School
(歯学部 Shigaku-bu)
Pharmaceutical School
(薬学部 Yakugaku-bu)
National Defense Medical College
(防衛医科大学校, Bōei Ika Daigakkō)
Community College
(短期大学 Tanki-daigaku, abbr. 短大 tandai)
Vocational School
(専門学校 Senmon-gakkō)
19–20 Associate.
20–21 .-.
21–22 Bachelor.
22–23 .—. Graduate School: Master
(大学院修士課程 Daigaku-in Shūshi Katei)
National Academy: Master
(大学校修士課程 Daigakkō Shūshi katei)
23–24 .-.
24–25 Master.’ Graduate School: Ph.D
(大学院博士課程 Daigaku-in Hakushi Katei)
National Defense Academy: Ph.D
(防衛大学校博士課程 Bōei Daigakkō Hakushi katei)
Medical School: Ph.D
(医学博士 Igaku Hakushi)
Veterinary School: Ph.D
(獣医学博士 Jūigaku Hakushi)
Dentistry School: Ph.D
(歯学博士 Shigaku Hakushi)
Pharmaceutical School: Ph.D
(薬学博士 Yakugaku Hakushi)
25–26 .-.
26–27 Ph.D.
28–29* Ph.Ds

Unibersidad at KolehiyoBaguhin

Noong 2010, ang higit sa 2.8 estudyante ay nakaenroll sa 778 unibersidad. Ang mga institusyong ito ay nagkakaloob ng apat na taong pagsasanay na tumutungo sa bachelor degree. Ang ilan ay may mga programang pang-anim na taon na tumutungo sa professional degree. May dalawang uri ng mga kolehiyong apat na taon: 86 national university at 95 local public university na itinatag ng mga prepektura at mga munisipalidad. Ang natitirang kolehiyo ay pribado. Ang aberaheng matrikula noong 1986 ay 1.4 million yen (US$10,000). Upang mabayaran ang gastos, ang mga estudyante ay kadalasang nagtatrabaho ng part time o umuutang sa pamamagitan ng sinusuportahan ng gobyerno na Japan Scholarship Association. Ang mga Assistance ay inaalok ng mga lokal na gobyerno, mga nonprofit corporation, at ibang institusyon.

Ayon sa The Times Higher Education Supplement at École des Mines de Paris, ang nangunguna sa ranggong mga unibersidad sa Hapon ang University of Tokyo, Kyoto University, Keio University at Waseda University.

Ang QS Asia University Rankings Top 20 ay nagsama ng University of Tokyo sa ika-5 posisyon, ang Osaka University sa ika-7, Kyoto University sa ika-8, Tohoku University sa ika-9, Nagoya University sa ika-10, Tokyo Institute of Technology sa ika-11, Kyushu University sa ika-17 at University of Tsukuba sa ika-20.

Ayon sa 2011 Times Higher Education - QS World University Rankings, may 33 Unibersidad sa Hapon na nasa na pangunahing 100 Asian University Rankings.