Elektrikong field

Ang elektrikong field ay isang rehiyon ng espasyo na pumapalibot sa may kargang elektrikong mga partikulo at nagbabago sa panahong mga magnetikong field. Ang elektrikong field ay naglalarawan ng pwersa na nilalapat sa ibang may kargang elektrikong mga bagay ng may kargang elektrikong partikulo na pinapalibutan ng field. Ang konsepto ng elektrikong field ay ipinakilala ni Michael Faraday.

Ang mga linyang elektrikong field ay nagmumula sa isang puntong positibong kargang elektriko na nakabitin sa isang may negatibong kargang walang hangganang sheet.