Isang guhit na nakatatak na grap sa 6 na berteks at 7 gilid.

Sa matematika, partikular sa teoriya ng grap, ang grap o graph ay isang representasyon ng isang hanay ng mga bagay kung saan ang isang pares ng mga bagay ay inuugnay ng mga kawing. Ang mga magkakaugnay na bagay ay kinakatawan ng mga abstraksiyong matematikal na tinatawag na mga berteks (o dulo) at ang mga kawing ang mga gilid. Ang mga grao ang isa sa mga bagay na pinag-aaralan sa diskretong matematika. Ang mga gilid ay maaaring may direksiyon o wala.