Ang salitang Ingles na gravity ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: