Hapunan ng Panginoon

Ang Hapunan ng Panginoon o Piging ng Panginoon ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: