Inpusyon (paglilinaw)

Wikimedia:Paglilinaw

Ang inpusyon ay maaaring tumukoy sa:

  • gawain ng pagbubuhos.
  • inpusyon, inuming ginamitan ng paraan ng pagbuhos ng likido.
  • tawag sa bagay na pinaghalo.
  • tawag sa likidong hinaluan.
  • gawain ng pagpasok ng solusyon sa ugat na daluyan ng dugo, halimbawa na ang pagsasaksak ng suwero sa isang pasyente: intrabena (papasok sa bena) o intraarteryo (papasok sa arteryo).