Ang katawagang Intsik ay maiuugnay sa sumusunod:

Tingnan dinBaguhin