James Francis Smith

Si James Francis Smith (Enero 28, 1859 – Hunyo 29, 1928) ay isang Amerikanong Brigadier General, associate justice ng Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas, Gobernador-Heneral ng Pilipinas, at isang associate judge of the U.S. Court of Customs Appeals hanggang sa kanyang kamatayan.

General Smith sa 1901 Santa Clara College souvenir