Japanese

Ang japanese ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: