Kalinis-linisang Puso ni Maria

Ang Kalinis-linisang Puso ni Maria ay isang pandebosyong pangalang gamit upang tukuyin ang buhay ng Birhen Maria — ang kaniyang mga tuwa at mga hapis, ang kaniyang kabutihan at tagông perpeksyon, at higit sa lahat, at kaniyang dalisay na pagmamahal sa Diyos Ama, ang pagmamahal ng ina sa kaniyang anak na si Hesus, at ang kaniyang pagmamalasakit sa sanlibutan.[1]

Ang Kalinis-linisang Puso ni Maria
Benerasyon saSimbahang Katolika Romana
KapistahanSabado kasunod ng Kapistahan ng Kabanal-banalang Puso
KatangianPusong nag-aalab at sugatan; pusong may tabak at napaliligiran ng mga rosas at lirio.
PatronAlliance of Sacred Hearts, Ecuador

Paminsan-minsang ginagamit ng Silanganing Simbahang Katolika ang imahen, debosyon, at teolohiyang may kaugnayan sa Kalinis-linisang Puso ni Maria. Ito'y nagiging sanhi ito ng ilang kontrobersiya, na sa tingin ng iba'y Latinisasyon ng liturhiya. Nakabatay sa Mariolohiya pananaw ng Katoliko Romano gaya ng ipinakitang halimbawa ni Papa San Juan Pablo II sa kaniyang Liham Apostolika na Rosarium Virginis Mariae.[2]

Tradisyonal na inilalarawan ang puso ni Maria na tusok-tusok ng pitong espada o may pitong sugat bilang paggunita sa kaniyang pitong hapis. Ginagamit din ang rosas at iba pang klase ng bulaklak na nakabalot sa kaniyang puso sa paglalarawan nito.

Mga sanggunian

baguhin