Kapangyarihang hanay

Ang kapangyarihang hanay(power set) ng hanay na A ang hanay kung saan ang mga kasapi ay lahat ng posibleng pang-ilalim na hanay ng A. Halimbawa, ang kapangyarihang hanay ng {1, 2} ay { {}, {1}, {2}, {1,2} } .

Ang mga elemento ng isang kapangyarihang hanay ng hanay na {x, y, z} na inayos sa respeto ng inklusyon.