pt Estes usuários/utilizadores falam português..
Ang mga tagagamit na ito ay nakakapagsalita ng Portuguese.