Ang keyk o keik, mula sa Ingles na cake, ay maaaring tumukoy sa: