Knorr (tatak)

Tatak ng pagkain at inúmin mula sa Alemanya

Ang Knorr ( /ˈknɔr/, o /ˈnɔr/) ay isang tatak ng Alemanong pagkain at inumin o beverage na pagmamayari ng Unilever mula 2000–kasalukuyan, habang ang Unilever ay acquired ng Best Foods. Sa bansang Hapon, ang Knorr ay pagmamayari ng Ajinomoto.

Logo ng Knorr