Ang Koreano o Koreana ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: