Ang Laniakea ay superklaster ng mga galaksiya. Ang ating galaksiyang Daang Magatas ay nasa loob ng Laniakea. Mahigit nang 100 000 galaksiya ang nasa loob ng Laniakea. Ang kalawakang kalaparan ay mga 520 milyong sinag-taon.

Ang salitang Laniākea ay galing sa wika ng Hawaii na ang ibig sabihin ay 'langit na malawak'.

Laniakea